top of page
globe-296471_1280.png
MediateGuru's
Maailmanlaajuinen neuvottelukunta
globe-296471_1280.png

MediateGurulla on monipuolinen neuvottelukunnan jäsenet ympäri maailmaa, joka kokoontuu ja tarjoaa mentorointia ja ohjausta organisaatiolle ja auttaa MediateGurua tavoitteen saavuttamisessa.

Kutsu neuvottelukuntaan

Nöyräämme kutsumalla harjoitettavaa ammattilaista tai arvostettua akateemikkoa harkitsemaan osallistumistamme mediategurun globaaliin neuvottelukuntaan.

A

merkintä:

1) Tehtävä on kunniajäsen.

2) Vain kaksi neuvonantajaa nimitetään yhdestä valtiosta.

3) Arvoisilla neuvonantajilla on velvollisuudet ohjata MediateGurua ja hoitaa ADR-teollisuuden tulevaisuutta.

A

Saat yksityiskohtaisen neuvottelukunnan kokoonpanon napsauttamalla tätä

Neuvottelukunnan kutsulomake

Ilmoittautua kunniapuheenjohtaja Advisor kantaan, ota aikaa täyttää alla olevat tiedot.

bottom of page